mensen inspireren om in vrede te leven


Optimal EFT


Optimal EFT is een spirituele vorm van EFT zonder kloppen. 

Gary Graig heeft deze vorm van EFT ontwikkeld en in de wereld gezet sinds 2015. Het afgelopen jaar volgde ik de Leergang Optimal EFT die gegeven werd door Gabrielle Rutten in het Gary Craig Official EFT Training Center in Amsterdam. 

Optimal EFT is een meditatieve vorm waarbij je de Unseen Therapist uitnodigt. Zij is je 'innerlijke spirituele heler', de ultieme heler die altijd aanwezig is. Wij nodigen haar uit om je klacht op te lossen. Optimal EFT werkt krachtiger en efficienter dan de Gold Standard EFT, maar kan goed gecombineerd worden met kloppen.


Ik heb veel baat bij Optimal EFT in mijn dagelijks leven. Elke dag nodig ik gedurende twee minuten de Unseen Therapist uit om me op deze dag te begeleiden. Soms focus ik op een speciale activiteit of ontmoeting die me te wachten staat en waar ik tegenop zie. Er is een andere kwaliteit in mijn doen en laten ontstaan, een grotere harmonie, minder weerstand. Ik ben beter in staat dat te doen wat nodig of passend is. Er is meer openheid en liefde.